Kupuj szybko bez zakładania konta!  

Monitoring wizyjny miast

Strona główna  »  Artykuły  »  Monitoring wizyjny miast


Monitoring wizyjny miast
Monitoring wizyjny miast w ostatnich latach przyczynił się do radykalnego zmniejszenia napadów, kradzieży oraz aktów wandalizmu. Ponadto, monitoring wizyjny miast doskonale wpływa na kierowców, którzy coraz częściej przestrzegają rygorystycznych zasad ruchu drogowego. Według licznych ankiet monitoring wizyjny miast  w miejscowościach gdzie został zainstalowany skutecznie obniża przestępczość.
Jako przykład skutecznego działania monitoringu doskonale nadaje się monitoring Radomia, w którym od momentu instalacji telewizji dozorowej przestępczość spadła o blisko 50%. W innych miastach Polski wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 25-75 procent. Jak zbudować skuteczny system monitoringu miejskiego? Przede wszystkim realizacja monitoringu wizyjnego miast musi odbywać się w ścisłej współpracy z wszystkimi służbami porządkowymi danego miasta, mam tu na myśli straż miejską oraz policję. Po drugie projekt systemu musi spełniać wszystkie normy jakie wymagane są od tego typu instalacji. Ostatnim punktem budowy skuteczn go systemu monitoringu jest odpowiedni dobór elementów instalacji. Nie należy oszczędzać na kosztach związanych z zakupem kamer przemysłowych, ponieważ to od nich zależy skuteczność danego systemu monitoringu.