Kupuj szybko bez zakładania konta!  

Monitoring

Strona główna  »  Artykuły  »  Monitoring


Monitoring Stacje kolejowe i ich bezpośrednie otoczenie stały się, podobnie jak lotniska, podatne na akty wandalizmu, drobne przestępstwa, handel narkotykami, a nawet akty terroryzmu.
Stacje kolejowe i ich bezpośrednie otoczenie stały się, podobnie jak lotniska, podatne na akty wandalizmu, drobne przestępstwa, handel narkotykami, a nawet akty terroryzmu. Straszne w skutkach incydenty na trzech stacjach w Madrycie w marcu zeszłego roku są szokującym przykładem niczym niesprowokowanego ataku terrorystycznego. Władze zarządzające transportem kolejowym już dawno wdrożyły systemy CCTV, zarówno na ziemi jak i pod ziemią, w celu obserwacji i zapewniania bezpieczeństwa. Jednak przez ostatnie lata systemy te coraz częściej używane są do wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom i służą zarówno jako bezpośredni dowód popełnienia przestępstwa jak i czynnik odstraszający. Najnowocześniejsza technologia, w szczególności cyfrowa, wprowadziła wiele zaawansowanych nowinek w urządzeniach oraz oprogramowaniu systemów dozorowych CCTV. Niniejszy artykuł przedstawia te nowości oraz ich zalety, a także to, w jaki sposób mogą być wykorzystywane na stacjach kolejowych oraz wokół nich.

JAKIE MIEJSCA OBSERWOWAĆ?
Punkty monitoringu na samej stacji i wokół niej mogą być bardzo liczne, zarówno pod względem ich liczby jak i rodzaju, mogą także zależeć od wielkości stacji. Naturalnie, duże stacje centralne w miastach, przez które przewija się w godzinach szczytu tysiące podróżnych są dużo bardziej zatłoczone niż stacje na przedmieściach lub w mniejszych miejscowościach. Strategiczne punkty umieszczenia kamer są wybierane na podstawie przeznaczenia systemu dozorowego oraz posiadanego budżetu. Ogólnie, dzisiejsze kluczowe wymagania są oparte na: 1) obserwacji i kontroli ruchu pasażerów; 2) bezpieczeństwie pasażerów i personelu; 3) kontroli planów ruchu oraz 4) obserwacji i zapobieganiu wtargnięciom na teren strzeżony oraz przestępstwom. Te wymagania oraz faktyczne lokalizacje wybrane do obserwacji określają rodzaj stosowanych kamer.

Miejsca wewnątrz stacji, gdzie zlokalizowane są kamery obejmują wejścia i wyjścia, automaty biletowe, bramki, punkty informacyjne, schody zwykłe i ruchome oraz perony. Miejsca na zewnątrz budynku mogą obejmować natomiast parkingi, przystanki autobusowe i postoje taksówek, dojścia do peronów, stacje rozrządowe oraz przejazdy kolejowe . W wielu przypadkach system CCTV pracujący na stacji jest połączony z komisariatem policji lub innymi służbami ratunkowymi. Istnieje także możliwość instalowania monitorów w pociągach, na przykład w kabinie maszynisty, które mogą mieć bezprzewodowe połączenie z jedną lub kilkoma kamerami zainstalowanymi na peronie i nakierowanymi na drzwi wagonu. Kamery zainstalowane w pociągu wraz z monitorem umieszczonym w przedziale konduktorskim i / lub połączeniem bezprzewodowym do zewnętrznego monitora mogą także służyć bezpieczeństwu oraz obserwacji i zapobieganiu przestępstwom.
JAKI RODZAJ KAMERY?
Obecnie na rynku dostępny jest szeroki wybór kamer z wieloma funkcjami. Oferta obejmuje niewielkie kamery stałopozycyjne, kamery w pełni sterowane, a także zaawansowane kamery "inteligentne", które rejestrują pełny zakres dynamiki sceny niezależnie od warunków oświetleniowych - jest to ważna cecha w przypadku słabo oświetlonych stacji lub nieoświetlonych terenów na zewnątrz, jak na przykład tory kolejowe. Inne cechy, z których wiele jest dostępnych dzięki cyfrowej technologii, w jeszcze większym stopniu zwiększają funkcjonalność kamer. Należą do nich miniaturyzacja, detekcja ruchu, możliwość pracy w dzień i w nocy, kompensacja tła, dynamiczna redukcja szumów, zdalne i automatyczne sterowanie obiektywem oraz wiele innych. Szeroka gama akcesoriów zapewnia różne sposoby montażu, odporność na złe warunki atmosferyczne, sabotaż, uderzenia oraz substancje niebezpieczne. Ostatnia cecha jest szczególnie ważna w odniesieniu do stacji kolejowych i torów, gdzie podczas hamowania pociągów może akumulować się pył. Dodatkowo, kamery instalowane w pociągu muszą być odporne na wibracje i wstrząsy, a te znajdujące się w pobliżu linii elektrycznych na zakłócenia elektromagnetyczne.

Ostateczny wybór kamery zależy od zadania, które ma wykonywać. Na przykład kamery stałopozycyjne nadają się do instalacji na peronach, gdzie mogą obserwować pasażerów wchodzących i wychodzących z pociągu, kamery kopułkowe z mechanizmem uchylno-obrotowym i funkcją zoomu zamocowane na odpowiedniej wysokości nadają się idealnie do monitoringu ruchu ludzi w głównym holu stacji, natomiast specjalne, wandaloodporne kamery kopułkowe powinny być zainstalowane w miejscach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo zaistnienia aktów wandalizmu.

UZUPEŁNIENIE ŁAŃCUCHA SYSTEMU
Obecnie dostępna jest szeroka gama urządzeń, w tym także opartych o technologię cyfrową, przeznaczona do tworzenia połączeń, podglądu, zapisu, przechowywania oraz sterowania, dopełniając łańcuch systemu CCTV. Możliwe rozwiązania zapewniają optymalne połączenie wszystkich urządzeń na praktycznie dowolną odległość, także za pomocą protokołu sieciowego IP, jak i technologii bezprzewodowych. Nowoczesne, zwarte monitory LCD zapewniają wieloekranowy podgląd w wysokiej rozdzielczości, który umożliwia użytkownikom oglądanie obrazów z maksymalną ilością informacji. Cyfrowe rejestratory wizyjne wyposażone są obecnie w dyski twarde o pojemnościach pozwalających na zapis obrazów trwający nawet 10 tygodni. Cyfrowy łańcuch systemu CCTV dopełniają urządzenia oraz oprogramowanie do sterowania (bezpośredniego i zdalnego), przechowywania obrazów, wyszukiwania i analizy obrazów zapewniające skalowalne rozwiązania nadające się do praktycznie każdej wielkości oraz rodzaju zastosowania.

PERSPEKTYWY ROZWOJU
Obszarem wykazującym największe perspektywy rozwoju w ramach systemów CCTV jest protokół IP. Branża przyjęła generalnie, iż instalacje oparte o protokół IP oraz sieć lokalną LAN wraz z ich naturalną zaletą w postaci skalowalności, elastyczności, funkcjonalności oraz niskich kosztów posiadania w szybkim tempie stają się najczęściej wybieranym rozwiązaniem. W wielu przypadkach można wykorzystać istniejącą w budynku infrastrukturę sieciową IP/LAN lub nawet sieć rozległą WAN, aby uzyskać większe odległości połączeń.

Kolejnym kluczowym obszarem, w którym są implementowane nowe rozwiązania, jest analiza zawartości obrazu (Video Content Analysis - VCA) wykorzystująca obrazy bieżące oraz obrazy zapisane do porównania w bazie danych. Typowe zastosowania w środowisku stacji kolejowej obejmują monitoring podejrzanych obiektów, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie zachowania oraz rejestrację ruchu pasażerów.

Biorąc pod uwagę szersze spojrzenie na system dozorowy, istnieją tacy producenci jak Bosch Security Systems, którzy oferują także systemy komunikacyjne, sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania oraz systemy kontroli dostępu. Uważamy, że połączenie jednego lub kilku takich systemów w ramach konwencjonalnego lub sieciowego systemu CCTV zapewniającego kompleksowe bezpieczeństwo i sterowanie, jest idealnym rozwiązaniem dla zamkniętych przestrzeni oraz otaczających je obszarów, jakimi są stacje kolejowe.

WNIOSKI
Nowoczesne systemy CCTV pracujące na stacjach kolejowych i w ich otoczeniu dowiodły swej niezwykłej efektywności jako środek bezpieczeństwa oraz wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom - zapisywane przez nie obrazy są nawet używane jako dowód w rozprawach sądowych. Przemoc, terroryzm, wandalizm oraz wypadki zdarzające się na stacjach kolejowych i wokół nich unaoczniły opinii publicznej oraz władzom znaczenie regulacji mających przekonać władze odpowiedzialne za transport kolejowy, że zwiększone inwestycje w środki bezpieczeństwa są niezbędne w celu ochrony zarówno ich własnych interesów, jak i bezpieczeństwa pasażerów.

źródło: boschsecurity.pl